توضیحات منتشر شده در ۲۸ بهمن, ۱۳۹۲ | بازدید: 607

دیوار عایق صدا در آموزشگاه موسیقی

پروژه در حال اجراء  دیوار عایق صوت جهت آموزشگاه موسیقی

محل پروژه: خیابان آزادی، بزرگراه جناح
مدل : دیوارپوش ماکو 
رنگ: سفید

دیوارپوش آموزشگاه