مشخصات تری دی پنل دکوراتیو


نام طرح: پنل سه بعدی آجری


کد طرح : BWP24-625


نوع متریال: HDC , ULP


ابعاد هر پنل : 625X800mm و 500x500 mm


تعداد پنل در هر متر مربع : 4 تایل - 2 تایل (طرح آجری)


وزن خالص هر متر مربع : 1600گرم (جنس ULP) و 1850 گرم (جنس HDC)


تنوع رنگ : بیش از 1200 شید رنگیمشخصات بسته بندی


متراژ هر طرح در یک کارتن کوچک : 3 متر مربع و 5 متر مربع


تعداد هر پنل در یک کارتن کوچک : 6 تایل و 20 تایل


تعداد کارتن های کوچک در هر کارتن بزرگ : 3 کارتن -


  • Ajori4
  • BW24P-500-Effect2
  • دیوارکوب آجرنما
  • ajori-negative-01
  • BW24P-500-Effect3
  • BW24P-500-Effect4
  • maskan-delta
  • دیوارپوش آجری
  • دیوار پوش طرح آجر