مشخصات تری دی پنل دکوراتیو


نام طرح: پنل سه بعدی آجری


کد طرح : BWP43-500


نوع متریال: ULP


ابعاد هر پنل : 500x500 mm


تعداد پنل در هر متر مربع : 4 تایل


وزن خالص هر متر مربع : 1600گرم


تنوع رنگ : بیش از 1200 شید رنگیمشخصات بسته بندی


متراژ هر طرح در یک کارتن کوچک : 5 متر مربع


تعداد هر پنل در یک کارتن کوچک : 20 تایل


تعداد کارتن های کوچک در هر کارتن بزرگ : -


  • Ajori4
  • BW24P-500-Effect2
  • دیوارکوب آجرنما
  • ajori-negative-01
  • BW24P-500-Effect3
  • BW24P-500-Effect4
  • maskan-delta
  • دیوارپوش آجری
  • دیوار پوش طرح آجر