توضیحات منتشر شده در ۱۹ تیر, ۱۳۹۳ | بازدید: 1,118

طراحی دیوارپوش سه بعدی سازمان توسعه

طراحی دیوار و دیوارپوش اداری جهت سازمان توسعه فن آوری

محل پروژه: پارک علمی تحقیقاتی شهر جدید پردیس
طرح: دیوار پوش سه بعدی طرح حصیر بست وال حصیر

طراحی دیوار سازمان توسعه فناوری

دیوارپوش سه بعدی اداری طرح حصیر