توضیحات منتشر شده در 10 جولای, 2014 | بازدید: 1,281

طراحی دیوارپوش سه بعدی سازمان توسعه

طراحی دیوار و دیوارپوش اداری جهت سازمان توسعه فن آوری

محل پروژه: پارک علمی تحقیقاتی شهر جدید پردیس
طرح: دیوار پوش سه بعدی طرح حصیر بست وال حصیر

طراحی دیوار سازمان توسعه فناوری

دیوارپوش سه بعدی اداری طرح حصیر