توضیحات منتشر شده در 3 دسامبر, 2013 | بازدید: 348

میزان تخفیفات ویژه نمایندگان و عاملیتهای فروش

– تخفیف ویژه نمایندگان فروش حد اکثر ….. درصد (با رعایت شرایط نمایندگی و رعایت حداقل فروش).
– تخفیف ویژه عاملیت های فروش حد اکثر ….. درصد (با  رعایت شرایط عاملیت – بدون محدودیت فروش).