مدارک مورد نیاز صدور پروانه
حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است
اصل و فتوکپی سند مالکیت ۱-
اصل و فتوکپی شناسنامه مالک ۲-
اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری ۳-
اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری ۴-
اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها ۵-
اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک) ۶-
ارائه گوای ۶و۸ زمسن شهری و یا نظریه مکیسیون تشخیص و عوارض دارایی سال جاری(در صورتیکه ملک بایر باشد) ۷-
دریافت فرم شماره ۶۰۰ کنترل کیفیت ساخت و ساز از شرکتهای مجاز و ارائه به شهرسازی (در رابطه با کنترل های لازم توسط شرکتهای خصوصی تحت قرارداد شهرداری) ۸-
مدارک مورد نیاز صدور گواهی

حضور یکی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است

اصل و فتوکپی سند مالکیت ۱-
اصل و فتوکپی شناسنامه مالک ۲-
اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری ۳-
اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری ۴-
اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها ۵-
اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک) ۶-

 

مدارک مورد نیاز تفکیک
سه نسخه کپی سند مالکیت (در صورت مشاع بودن ۲ نسخه) ۱-
یک برگ نقشه ۱/۲۰۰۰ که محل ملک دقیقا توسط مالک بر روی آن مشخص شده باشد بانضمام سه برگ کپی از محل مشخص شده ملک ۲-
مفاصا حساب نوسازی یا معافی آن ۳-
در صورتیکه ملک بایر باشد، مفاصا حساب عوارض دارایی مربوط به عوارض زمینهای بایر و ارائه گواهی ۶ و ۸ از سازمان زمین شهری الزامی است ۴-
در صورتیکه مساحت ملک بیش از ۳۰۰۰ متر مربع باشد و یا زمینهایی که بعلت هندسی نبودن شکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت که تعیین ابعاد و زوایا توسط مامور بازدید محل مقدور نبتشد. ارائه نقشه برداری که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است ۵-
در صورتیکه ملک بصورت ساختمان باشد، پروانه ساختمانی و پایان کار ارائه شود ۶-
در صورتیکه قبلا جهت پلاک مورد درخواست، پروانه ساختمانی صادر شده باشد، پروانه مربوطه باید ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردد ۷-
در صورتیکه ملک فاقد ابعاد باشد، نقشه ثبتی ارائه شود ۸-
درصورتیکه ملک تفکیک شده باشد، صورت مجلس و نقشه تفکیک ثبت مربوطه ارائه شود ۹-
جهت تشکیل پرونده الزامی است مالک یا مالکین و یا وکیل رسمی آنها همراه با شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر انجام گیرد و کلیه اوراق اصلی بایستی به امضاء ایشان برسد ۱۰-
ارائه طرح پیشنهادی تفکیک با مقیاس ۱/۵۰۰ که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد ۱۱-
افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها فرقی ندارد. اگر بین مالکین توافق باشد عمل تفکیک تلقی می گردد و الا بعلت عدم توافق بین مالکین تقاضای افراز توسط دادگاه و یا ثبت به همراه ارائه کروکی تفکیک که تعیین کننده سهم مالکین و ممهور به مهر مراجع درخواست کننده است به شهرداری مربوطه جهت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ارائه می گردد. *

 

مدارک مورد نیاز پاسخ استعلام از طرح
ارائه استعلام از مراجع ذیربط(بانک- دفترخانه اسناد رسمی – ارگان دولتی و …) ۱-
ارائه  نقشه ۱/۲۰۰۰ که محل ملک بر روی آن مشخص و به امضاء متقاضی و یا مهر مرجع استعلام کننده رسیده باشد ۲-
در صورت امکان ارائه کپی سند مالکیت یا پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان ۳-
کلیه ضوابط و مقررات مربوط در جلد اول کتاب ملاک عمل منتشره از سوی اداره کل شهرسازی و معماری (صدور پروانه) درج گردیده است *

 

مدارک مورد نیاز پاسخ استعلامات کسبی
ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه ۱-
ارائه مفاصا حساب کسبی از اداره درآمد منطقه ۲-
ارائه اصل سند مالکیت و تصویر آن (در صورتیکه متقاضی مالک ملک باشد) ۳-
ارائه اصل اجاره نامچه و کپی آن (بشرطی که متقاضی مستاجر ملک باشد) ۴-
ارائه اصل شناسنامه و کپی آن ۵-
نامه و استعلام ارائه شده از صنف مربوطه حکم درخواست متقاضی را دارد و نیاز به تکمیل فرم دیگری نمی باشد *
کلیه ضوابط و مقررات مربوطه در جلد سوم کتاب ملاک عمل، بخش دوم(کسب و پیشه) که از سوی اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری منتشر شده و متقاضیان محترم می توانند با اخذ و مطالعه آن اطلاعات کاملتری بدست آورند.

منبع: شهرداری تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: اخطار: مطابق با قانون کپی رایت شما مجاز به کپی برداری از این محتوا نیستید