پروژه: دیوار تلویزیون

star_rate

نام طرح: حریر و قاب چرمی

star_rate

رنگ: نسکافه ای

star_rate

محل پروژه: تهران خیابان بهبودی

star_rate

کارفرما / پیمانکار: جناب آقای منصوری

star_rate

سایر توضیحات: