پروژه: راه پله مجتمع مسکونی

star_rate

نام طرح: صخره

star_rate

رنگ: قهوه ای

star_rate

محل پروژه: تهران شهرآرا

star_rate

کارفرما / پیمانکار: جناب آقای نیک نام

star_rate

سایر توضیحات: