پروژه: لابی مجتمع مسکونی شهریار

star_rate

نام طرح: چهارپر

star_rate

رنگ: سفید

star_rate

محل پروژه : تهران قیطریه

star_rate

کارفرما / پیمانکار: سرکار خانم پرتویی

star_rate

سایر توضیحات: