پروژه: اداری

star_rate

نام طرح: مدرن

star_rate

رنگ: کرم

star_rate

محل پروژه: تهران ملاصدرا

star_rate

کارفرما / پیمانکار: جناب آقای محمدعلی

star_rate

سایر توضیحات: